Vad är en roadster?

Vad är en roadster?

  • By Niclas
  • Posted on juni 20, 2017
  • Kategori: Okategoriserade

En roadster är inte en specifik bilmodell, utan snarare ett ord som används för att beskriva en viss sorts bil. Det de flesta roadsters har gemensamt är att de är öppna, det vill säga cabrioleter, att de bara har två säten, och att deras utseende eller egenskaper är sportbetonade. Termen kommer ursprungligen från USA, där den syftade på en bil utan någon form av skydd för väder och vind, men i takt med att ordet har spridits över världen har dess betydelse vidgats till att omfatta cabrioleter med två säten.

Ordets moderna betydelse kom dock inte till förrän under 1910-talet. Under 1800-talet var en ”roadster” helt enkelt en häst som var lämpad för att resa med på vägar, och i slutet av århundradet omfattade ordet även vägdugliga cyklar.

Många i Sverige har idag en roadster som sommarbil, eftersom vädret och de saltade vägarna inte tillåter att man kör med cab året runt. Bilen blir därför något av en leksak. Det är dock inte bara vuxna människor som har bilar som leksaker: att bilar, och att köra fort, fascinerar oss människor redan från tidig ålder, märks inte minst på det stora antal leksaker för barn som är baserade på bilar och fordon. Självklart närs detta intresse extra om en (eller båda) av föräldrarna är intresserad av bilar, och kör en roadster eller annan sportbil.

astrology