Trafik-, halv- eller helförsäkring – vad ska man välja?

Trafik-, halv- eller helförsäkring – vad ska man välja?

I Sverige är det lag på att du måste ha minst en trafikförsäkring om du vill äga en bil och föra fram den i trafiken. Trafikförsäkringen är en grund som säkerställer att du är skyddad när det kommer till personskador, men också får hjälp vid vissa sakskador på andra fordon. Är det däremot så att du vill att försäkringen ska kunna täcka upp på skador som inträffar på din egen bil behöver du istället ha en halvförsäkring eller en helförsäkring.

Trafikförsäkringen är det lägsta skydd du kan ha och därför ingår inte speciellt mycket. Det är dock viktigt att du ändå har en trafikförsäkring i grunden, förutsatt att du inte har ställt av din bil och inte använder dig av den. Det är endast i dessa situationer som du inte behöver ha någon försäkring överhuvudtaget, annars är det, som tidigare nämnt, lag. Det räcker inte med att du bara säger att du inte använder ditt fordon, utan du måste också avställa bilden helt och hållet i vägtrafikregistret.

Halv- eller helförsäkring – vad ingår?

För att du ska veta vilken försäkring som passar dig bäst behöver du först och främst vara införstådd med vad försäkringarna innebär och vad de täcker. Kom ihåg att det är mycket viktigt att jämföra bilförsäkring innan du väljer, för att på så sätt hitta den som passar dig bäst.

Halvförsäkring

I en halvförsäkring kommer du att få ett riktigt bra och komplett skydd som är tillräckligt för de allra flesta. I den här försäkringen brukar det vanligtvis ingå ersättning för trafik-, brand-, stöld, maskin-, räddnings- och rättsskydd, glas- och allriskförsäkring. Här är det viktigt att komma ihåg att innehållet i en försäkring kan variera kraftigt mellan olika företag. Halvförsäkringen är idag det vanligaste alternativet, just för att den omfattar så många olika områden.

Helförsäkring

I en helförsäkring kommer du att få precis samma innehåll som i halvförsäkringen, men med en skillnad. I helförsäkringen får du nämligen också en vagnskadeförsäkring. Med en vagnskadeförsäkring kan du känna dig trygg och säker om det skulle uppstå skador på din bil. Det kan t.ex. vara skador som uppstår i samband med en trafikolycka eller kollision, men också i samband med skadegörelse eller fallna träd.

Vilken bilförsäkring är bäst?

Vilken bilförsäkring ska man då använda sig av och vilken är egentligen bäst? Ja, det beror helt enkelt på vad du har för standard och hur mycket du vill vara skyddad på vägarna. Naturligtvis kommer även den egna plånboken att vara avgörande för vilken försäkring du kan välja. Helförsäkringar är bra, men de är också ganska dyra.

Vårt tips är att du inte betalar mer för din försäkring i onödan. Med det dags menar vi att du inte ska göra massa tillval “bara för att”. Är du orolig för att din nya bil ska bli förstörd kan en helförsäkring vara det bästa alternativet, eftersom du då också för en vagnskadeförsäkring som du kan luta dig emot om olyckan skulle vara framme.

astrology