Förbud mot fossilbilar

Förbud mot fossilbilar

Det bubblar inom många länders och regioners miljödepartement. Det som är på gång är förbud mot fossilbränsledrivna personbilar. En del länder har redan tagit beslut om ett stoppdatum och flera andra håller på att diskutera när – inte om – de ska förbjuda dessa fordon.

Vårt kära grannland Norge är ett av de mest ambitiösa länderna. De har förbjudit nyförsäljning eller nyregistrering av fossilbilar från år 2025, och redan från i år är dessa bilar förbjudna i Oslo. Vårt andra kära broderland, Danmark, har i oktober 2018 föreslagit förbud för dessa bilar från 2030. Kalifornien har länge arbetat mot fossilbilarna och har visat vägen för andra regioner och länder. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Indien är andra stora stater med ett starkt miljömedvetande, som alla tagit beslut om förbud. I Sverige börjar det diskuteras om vi ska förbjuda dessa fordon från 2025 eller 2030, ett steg Sverige måste ta eftersom man redan uttalat att Sverige ska bli det första fossilfria landet. Man kan förmoda att EU kommer att försöka ta ställning mot fossilbilarna vid någon tidpunkt i framtiden, men att unionen förmodligen kommer att avvakta vad som händer i de mer betydande medlemsstaterna först.

I slutet på 2018 kom så Kina med ett uttalande som nog kan vara sista spiken i kistan för de fossilbränsledrivna bilarna. Kina, med världens största privatbilsmarknad, sa att man överväger ett förbud för dessa typer av fordon. Till slut kanske det bara är Trumps USA som finns kvar på fossilkramarsidan. Däremot har de stora amerikanska biltillverkarna redan vidtagit mått och steg för att inte halka efter sina konkurrenter. Ford och General Motors har många elbilsmodeller på gång, liksom alla biltillverkare i världen.

Volvo, till exempel, har sagt att de siktar på en elbilsförsäljning år 2025 på 50 procent. Alla de stora biltillverkarna har flera elbilar och laddhybrider på gång för att möta lagstiftarnas krav och konsumenternas önskemål. Till och med muskelmärken och lyxbilsmärken, som Porsche och Maserati, kommer med elbilsmodeller under de närmaste åren. Troligtvis kommer det inom något decennium vara svårt att köpa en ny, helt fossildriven, bil på marknaden.

Som en hugad bilköpare bör du fundera på dessa signaler från flera betydande länder och våra politiker. Man kan förmodligen klara sig bra med en fossilbil under det kommande decenniet, men efter det är det förmodligen mycket dumt att köpa ytterligare en fossilbil. Många av länderna talar visserligen om förbud mot nya fossilbilar. Det innebär att den befintliga fossilparken kan rulla på livslängden ut. Däremot finns det ett växande antal städer som tar mer drastiska beslut och totalförbjuder alla fossilbilar, gamla som nya, och det ofta tidigare än vad deras nationella parlament har vågat besluta om. Som bilturist i Europa kan du ganska snart stöta på problem under din resa i en fossilbränsledriven bil. Därför bör du redan inför din nästa bil se över vilka regler som är på gång och vilka fossilfria alternativ som finns att tillgå.

astrology