Elbilar

Elbilar

Elbilen har upplevt vad som närmast kan beskrivas som en renässans under de senaste åren, då utvecklingen har tagit stora steg framåt, och elbilarna har blivit allt vanligare på våra vägar. Det beror på flera faktorer, men den kanske viktigaste av dessa är att människor blivit allt mer medvetna om den påverkan som förbränningsmotorer och deras utsläpp har på miljön, vilket har betytt att efterfrågan på ett miljövänligt alternativ har blivit större.

Att man kan tala om en renässans, en återfödelse, snarare än bara en födelse för elbilar, beror på att elbilar egentligen har funnits under lång tid. Den allra första elbilen (eller elvagnen) uppfanns år 1842 av A. Davidsson i Edinburgh, och under den andra hälften av 1800-talet konstruerades olika varianter av elfordon, till exempel trehjulingar och bussar. Dessa kom dock endast upp i hastigheter på runt 10 km/h. I USA kom det trots det igång en produktion av elbilar i större skala på 1890-talet. År 1891 konstruerades vad som kan anses som den första verkliga elbilen av William Morrisson, och han startade Electric Vehicle Co. De kom till och med så långt att de exporterade elbilar till Europa i början av 1900-talet.

Dessa tidiga elbilar led dock av vissa kraftiga begränsningar, varav den främsta var deras räckvidd. En laddning räckte ungefär 3-4 mil på sämre vägar, och laddstationer var mycket sällsynta. Dessutom var batterierna extremt tunga och dyra. I takt med att bensinbilarna blev allt mer säkra och effektiva konkurrerades därför elbilarna ut.

I modern tid har dock elbilen alltså återuppstått, och anledningen till att elbilarna är så populära som de är på marknaden idag beror på att de flesta av elbilarnas brister har åtgärdats. Bilarnas räckvidd är nu betydligt längre, och ligger ungefär mellan 15 och 30 mil beroende på modell. Dessutom finns det idag betydligt fler laddstationer än det gjorde på 1800-talet, vilket gör det möjligt att faktiskt åka på längre resor med elbil. Om du vill se exempel på en modern elbil ska du gå in på Hyundai.se.

Många håller med om att elbilar är rätt väg att gå för att ersätta bensin- och dieselbilarna, och därför pågår det ständigt forskning för att utveckla elbilen ytterligare, och investeringar görs för att bygga fler laddstationer. Man kan därför räkna med att vi snart kommer att se ännu effektivare elbilar på våra vägar.

astrology