Bilarnas historia och utveckling

Bilarnas historia och utveckling

 

Bilarnas historia

Mellan slutet av 1760-talet och början av 1770-talet började fransmännen att skapa bilarna med ångmotorer. Enligt tekniskamuseet.se var bilen en reaktion mot hästvagnarna. Från början hade bilarna ångmotor. Men i början gick det inte så jättebra för bilarna och deras ångmotorer eftersom någonstans i Frankrike 1771 så skedde världens första bilolycka.

Det första lyckade försöket med bilar kom i Tyskland då Bertha Benz som var fru till uppfinnaren Karl Benz blev den första personen att köra bil i en längre sträcka. Sträckan som var på 106 km startade i Mannheim och hon åkte med bilen ända fram till Pforzheim. Denna resa betyder mycket för bilarnas utveckling men dessutom att det var en kvinna som började med att köra en bil eftersom kvinnor på den tiden inte var respekterade och ansågs inte vara lämpade för att köra bil.

Bilarnas utveckling

Från att bilarna först tillverkades med ångmotorer och senare utvecklades till bensinmotorer samt elbilar och utvecklats i formen så har fenomenet kring bilarna ökats. Vid början på 1900-talet så var det ytterst få människor som ägde bilar men även det har utvecklats, och vad som menas med det är att det är fler människor som kan äga bilar. Alla människor i dag har rätten och möjligheterna för att kunna äga en eller flera bilar.

En stor anledning till varför bilarnas utveckling ökat så starkt och fått en sådan stor betydelse i trafikens historia och infrastrukturen i världen är masstillverkningen som med hjälp av industriernas och teknikens utveckling jämt och ständigt tar nya former. Om flera år kan det mycket väl vara möjligt att tillverkningen av bilen ser ut på ett annat sätt samt att formerna på bilarna ser annorlunda. Priserna kommer definitivt att bli dyrare på grund av inflationen. Men det är en otrolig och en positiv förändring!

astrology